Regulamin
 

REGULAMIN użytkowania apartamentu

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić najpóźniej do godziny 10.00 dnia w którym upływa ustalony termin najmu apartamentu. Zarządca uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 4. Zatrzymanie apartamentu po godzinie 10.00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu.
 5. Osoby nie zameldowane, mogą przebywać w apartamencie od godziny 7.00 do 23.00.
 6. W godzinach 22.00 – 7.00 obowiązuje cisza nocna.
 7. W godzinach ciszy nocnej osoby przebywające w apartamentach mają obowiązek zachowywać się tak, by nie zakłócać spokoju.
 8. Osoby wynajmujące apartament nie mogą podnajmować go osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiściły należną za pobyt opłatę.
 9. W apartamentach obowiązuje zakaz przebywania zwierząt takich jak np. psy, koty i inne, chyba, że zostanie to wcześniej uzgodnione.
 10. Wynajmujący może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.
 11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo wartościowych przedmiotów należących do przebywających w apartamentach Gości.
 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.
 13. W apartamentach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 15. Gość opuszczając apartament, za każdym razem powinien upewnić się czy drzwi zostały zamknięte.
 16. Przed opuszczeniem apartamentu przez Gości, pracownik recepcji ma prawo sprawdzenia stanu technicznego apartamentu, wyposażenia i urządzeń w nim znajdujących się.
 17. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy Gościa lub z winy odwiedzających go osób, Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną.
 18. Gość jest zobowiązany do przestrzegania REGULAMINU PORZĄDKU Apartamentów Wrocław Cinema.
ZYCZYMY WYGODNEGO POBYTU I MIŁYCH WSPOMNIEŃ Z WROCŁAWIA.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.